Diplom til alle!

Bilensvenner_Utmerkelse_Field

Æres den som æres bør, eller røykes i sitt eget eksos. Last ned, ram inn og send til den du mener fortjener en oppmerksomhet på veggen. PDF’en kan åpnes og ifylles det navn som du ønsker.